Dekanat

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS PETERNAKAN – UB

 

OTK terbaru Fakultas Peternakan dapat dilihat pada Peraturan Rektor No. 57 Tahun 2018 Susuan Organisasi dan Tata Kerja berikut :

Peraturan Rektor Nomor 57 tahun 2018 tentang OTK UB

Dekanat

dekan Prof.Dr.Sc.Agr. Ir. SUYADI , MS.

Dekan

NIDN . 0003046208

NIP. 196204031987011001

wadek 1 Prof.Dr.Ir. LILIK EKA RADIATI , MS.

Wadek 1

NIDN . 0023085911

NIP. 195908231986092001

wadek 2 Prof.Dr.Ir. BUDI HARTONO , MS.

Wadek 2

NIDN . 0028016008

NIP. 196001281987011001

wadek Dr.Ir. OSFAR SJOFJAN M.Sc.

Wadek 3

NIDN . 0022046008

NIP. 196004221988111001

Ketua Jurusan

kajur Dr.Ir. SRI MINARTI , MP. Ketua Jurusan Peternakan

NIDN . 0022016107

NIP. 196101221986012001

sekjur Dr.Ir. IMAM THOHARI , MP.

Sekretaris Jurusan

NIDN . 0011025907

NIP. 195902111986011002

Kaprodi

Kaprodi S1 Dr. AGUS SUSILO , S.Pt., MP.

Kaprodi Sarjana Peternakan

NIDN . 0020087304

NIP. 197308201998021001

kaproddok Prof.Dr.Ir. MUHAMMAD NUR IHSAN , MS.

Kaprodi Doktor Ilmu Ternak

NIDN . 0012065308

NIP. 195306121981031002

kaprodi s2 Dr.Ir. IRFAN H.D. , M.Sc.

Kaprodi Magister Ilmu Ternak

NIDN . 0027066506

NIP. 196506271990021001

Koordinator Minat

kaminat Ir. NUR CHOLIS , M.Si.

Koordinator Minat Produksi Ternak

NIDN . 0026065908

NIP. 195906261986011001

kaminat Dr.Ir. MASHUDI , M.Agr.Sc.

Koordinator Minat Nutrisi dan Makanan Ternak

NIDN . 0019056108

NIP. 196105191988021001

kaminat sosek ANIE EKA KUSUMASTUTI , S.Pt., MP., M.Sc.

Koordinator Minat Sosial Ekonomi Peternakan

NIDN . 0029058003

NIP. 198005292005012001

kaminat tht Dr.Ir. MUSTAKIM , M.P

Koordinator Minat Teknologi Hasil Ternak

NIDN . 0004065812

NIP. 195806041987031002